Medlemskontingent 2014/2015

Vær med på laget i kampen for å ta nye steg både i Norge og i Europa.

Vegakameratene er et idrettslag registrert i Nordland Idrettskrets, og sentralt i alle idrettslag står medlemmene. Alle betalende medlemmer har adgang til årsmøtet som avholdes i april, hvor styret velges for påfølgende år.

Det koster å drive Norges beste futsallag. Sesongen 2014/2015 har vi to turer til Tromsø, tre til Oslo, samt en tilbakelagt tur til Ungarn for å representere Norge i UEFA Futsal Cup. I tillegg kommer baller, drakter og leie av hall. Mindre sponsorinntekter enn tidligere gjør derfor at vi i år er nødt til å kreve en signifikant treningsavgift av våre spillere. Dette er spillernes ansvar å skaffe til veie, og kan løses ved å betale fra egen lomme, ved å skaffe seg personlige sponsorerer, eller ved å verve støttemedlemmer til klubben.

Ved betaling av medlemskontingenten har du derfor to valg. Du kan velge å støtte laget, eller du kan velge å støtte en enkeltspiller. Ved å støtte en enkeltspiller vil du reduserere treningsavgifta til denne spilleren med de fulle 250,- kronene som medlemsskapet koster.

Uavhengig av hvorvidt du støtter laget eller en enkeltspiller er du medlem på samme vilkår. Du vil ha møte- og stemmerett på årsmøtet, som det sittende styret har ansvar for å kalle inn til med minimum én måneds varsel.

Før årets sesong har vi endret systemet som håndterer medlemslistene våre. Vi ber derfor om at tidligere medlemmer registrerer seg på nytt, slik at alle havner i den nye databasen.

For å registrere ditt medlemsskap for sesongen 2014/2015 kan du klikke på denne lenken: Bli medlem.

 

På vegne av styret i Vegakameratene

Alf Einar Grimsø
(Styreleder)

Posted in Nyheter.